Thạch anh đỏ
Thạch anh đỏ

Thạch anh đỏ

45.000

Phân bố: Brazil, Nga, Pháp,...

Ý nghĩa: Thạch Anh Đỏ là viên đá mang trong mình năng lượng của sức sống, sự nhiệt thành, những người sở hữu viên đá này bên mình thì tinh thần phấn chấn, luôn có niềm tin vào cuộc sống. Hơn nữa, Thạch Anh Đỏ kích thích được nguồn năng lượng thông minh tiềm ẩn, tư duy tạo dựng và nhạy bén,….rất có ích trong những lĩnh vực như: quan hệ công chúng, Marketing, công ty sự kiện,….

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Phân bố: Brazil, Nga, Pháp,...

Ý nghĩa: Thạch Anh Đỏ là viên đá mang trong mình năng lượng của sức sống, sự nhiệt thành, những người sở hữu viên đá này bên mình thì tinh thần phấn chấn, luôn có niềm tin vào cuộc sống. Hơn nữa, Thạch Anh Đỏ kích thích được nguồn năng lượng thông minh tiềm ẩn, tư duy tạo dựng và nhạy bén,….rất có ích trong những lĩnh vực như: quan hệ công chúng, Marketing, công ty sự kiện,….

Màu sản phẩm Màu Đỏ
Kích thước 7mm - 9mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00