Thạch anh tóc tím 7mm - 9mm
Thạch anh tóc tím 7mm - 9mm

Thạch anh tóc tím 7mm - 9mm

185.000

Thạch Anh Tóc Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tóc Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tóc Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tóc Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tóc Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tóc Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Thạch Anh Tóc Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tóc Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tóc Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tóc Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tóc Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tóc Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Màu sản phẩm Tóc Tím
Kích thước 7mm - 9mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00