Tianshan Blue
Tianshan Blue

Tianshan Blue

48.000

Tianshan Blue - Bước tiến cho công việc

Ý nghĩa: Tianshan Blue là loại đá được tin là sẽ mang đến cho bạn bước tiến vượt bậc hay mở ra những cơ hội mới trong công việc. Tianshan Blue cho bạn năng lượng đặc biệt mạnh mẽ, đặc biệt khi bạn muốn thử sức ở một thử thách mới hay dự án mới. 

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Tianshan Blue - Bước tiến cho công việc

Ý nghĩa: Tianshan Blue là loại đá được tin là sẽ mang đến cho bạn bước tiến vượt bậc hay mở ra những cơ hội mới trong công việc. Tianshan Blue cho bạn năng lượng đặc biệt mạnh mẽ, đặc biệt khi bạn muốn thử sức ở một thử thách mới hay dự án mới. 

Màu sản phẩm Tianshan Blue
Kích thước 15mm - 20mm, 20mm - 30mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00