BronZite 7mm - 9mm
BronZite 7mm - 9mm

BronZite 7mm - 9mm

55.000

Phân bố: Brazil, Châu Phi,...

Ý nghĩa: Là một loại đá phong thủy có chứa trường năng lượng cao, Bronzite có tác dụng rất tốt trong phong thủy giúp bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Nó còn là viên đá hộ mệnh mạnh mẽ, giúp con người tránh xa khỏi những điều tiêu cực cả về cảm xúc lẫn công việc. Bronzite còn được coi là viên đá có tác dụng tốt trong những vấn đề tình duyên đôi lứa. Giúp gắn kết tình cảm, hàn gắn các viết thương lòng.

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Phân bố: Brazil, Châu Phi,...

Ý nghĩa: Là một loại đá phong thủy có chứa trường năng lượng cao, Bronzite có tác dụng rất tốt trong phong thủy giúp bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Nó còn là viên đá hộ mệnh mạnh mẽ, giúp con người tránh xa khỏi những điều tiêu cực cả về cảm xúc lẫn công việc. Bronzite còn được coi là viên đá có tác dụng tốt trong những vấn đề tình duyên đôi lứa. Giúp gắn kết tình cảm, hàn gắn các viết thương lòng.

Màu sản phẩm Tim Vang
Kích thước 7mm - 9mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00