Đá hoa cúc 7mm - 9mm
Đá hoa cúc 7mm - 9mm

Đá hoa cúc 7mm - 9mm

35.000

Phân bố: Mexico, Nhật Bản,...

Ý nghĩa: Đá Hoa Cúc - Viên đá của sự tinh khiết

Là viên đá mang lại sự cân bằng cho cơ thể, tâm trí và tinh thần, Đá Hoa Cúc luôn là sự lựa chọn tối ưu khi nó giúp tăng khả năng tập trung, bình tĩnh trong các tình huống hỗn loạn. Hơn nữa, Đá Hoa Cúc loại bỏ những năng lượng tiêu cực của con người cả về cảm xúc lẫn tâm linh, luôn giữ cho con người như đang ở trạng thái thiền định tĩnh tâm.

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Phân bố: Mexico, Nhật Bản,...

Ý nghĩa: Đá Hoa Cúc - Viên đá của sự tinh khiết

Là viên đá mang lại sự cân bằng cho cơ thể, tâm trí và tinh thần, Đá Hoa Cúc luôn là sự lựa chọn tối ưu khi nó giúp tăng khả năng tập trung, bình tĩnh trong các tình huống hỗn loạn. Hơn nữa, Đá Hoa Cúc loại bỏ những năng lượng tiêu cực của con người cả về cảm xúc lẫn tâm linh, luôn giữ cho con người như đang ở trạng thái thiền định tĩnh tâm.

Màu sản phẩm Đá Hoa Cúc
Kích thước 7mm - 9mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00