Đá Quả Nho 5mm - 7mm
Đá Quả Nho 5mm - 7mm

Đá Quả Nho 5mm - 7mm

75.000

Tên gọi khác: Prehnite

Phân bố: Canada, Nam phi,...

Ý nghĩa: Đá Quả Nho sẽ giúp con người duy trì cảm xúc, thể chất và tinh thần mỗi khi cảm thấy kiệt sức. Giữ viên đá này bên mình sẽ tạo cho bạn có một tinh thần minh mẫn, giải tỏa căng thẳng

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Tên gọi khác: Prehnite

Phân bố: Canada, Nam phi,...

Ý nghĩa: Đá Quả Nho sẽ giúp con người duy trì cảm xúc, thể chất và tinh thần mỗi khi cảm thấy kiệt sức. Giữ viên đá này bên mình sẽ tạo cho bạn có một tinh thần minh mẫn, giải tỏa căng thẳng

Màu sản phẩm Đá Quả Nho
Kích thước 5mm - 7mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00