Đá vỏ trai đen 9mm - 12mm
Đá vỏ trai đen 9mm - 12mm

Đá vỏ trai đen 9mm - 12mm

39.000

Đá vỏ trai đen – Đánh thức trái tim thuần khiết

Nơi phân bố: Đá vỏ trai đen được tìm thấy chủ yếu ở Australia, Trung Quốc, Sri Lanka, Indonesia, Mexico, New Zealand…

Ý nghĩa: Đá Vỏ trai là một trong những loại đá dễ dàng thu hút sự chú ý của con người bởi sự bóng bẩy, óng ánh rất riêng, có thể thay đổi màu sắc dưới những góc ánh sáng khác nhau.

Đá Vỏ trai được biết như loại đá của sự thuần khiết. Đá Vỏ trai sẽ dạy bạn cách mở lòng và khám phá ra ý nghĩa thực sự cũng như những khả năng tiềm tàng ẩn sâu trong tâm hồn. Đồng thời, chúng cũng giúp bạn sáng tỏ tâm trí hơn, truyền đến ngọn lửa cảm hứng, loại bỏ năng lượng tiêu cực, mang đến nguồn ánh sáng chữa lành, củng cố sự thuần khiết, tính thiện và sự liêm chính trong mỗi con người.

 

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Đá vỏ trai đen – Đánh thức trái tim thuần khiết

Nơi phân bố: Đá vỏ trai đen được tìm thấy chủ yếu ở Australia, Trung Quốc, Sri Lanka, Indonesia, Mexico, New Zealand…

Ý nghĩa: Đá Vỏ trai là một trong những loại đá dễ dàng thu hút sự chú ý của con người bởi sự bóng bẩy, óng ánh rất riêng, có thể thay đổi màu sắc dưới những góc ánh sáng khác nhau.

Đá Vỏ trai được biết như loại đá của sự thuần khiết. Đá Vỏ trai sẽ dạy bạn cách mở lòng và khám phá ra ý nghĩa thực sự cũng như những khả năng tiềm tàng ẩn sâu trong tâm hồn. Đồng thời, chúng cũng giúp bạn sáng tỏ tâm trí hơn, truyền đến ngọn lửa cảm hứng, loại bỏ năng lượng tiêu cực, mang đến nguồn ánh sáng chữa lành, củng cố sự thuần khiết, tính thiện và sự liêm chính trong mỗi con người.

 

Màu sản phẩm Vỏ Trai Đen
Kích thước 9mm - 12mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00