Morganite 5mm - 7mm
Morganite 5mm - 7mm

Morganite 5mm - 7mm

75.000

Phân bố: Brazil, Pakistan,...

Ý nghĩa: Morganite - Viên đá của tình yêu

Là viên đá thu hút nhân duyên, giữ bên mình loại đá này sẽ giúp bạn kết nối và hiểu được cảm xúc đối phương. Morganite là viên đá của sự lãng mạn và tình yêu, luôn truyền đến những nguồn năng lượng tích cực cho con người, giúp cân bằng, hài hòa các mối quan hệ và xây dựng các mối quan hệ bền vững. 

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Phân bố: Brazil, Pakistan,...

Ý nghĩa: Morganite - Viên đá của tình yêu

Là viên đá thu hút nhân duyên, giữ bên mình loại đá này sẽ giúp bạn kết nối và hiểu được cảm xúc đối phương. Morganite là viên đá của sự lãng mạn và tình yêu, luôn truyền đến những nguồn năng lượng tích cực cho con người, giúp cân bằng, hài hòa các mối quan hệ và xây dựng các mối quan hệ bền vững. 

Màu sản phẩm Morganite
Kích thước 5mm - 7mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00