Nhũ vàng 9mm - 12mm
Nhũ vàng 9mm - 12mm

Nhũ vàng 9mm - 12mm

39.000

Tên gọi khác: Goldstone

Ý nghĩa: Đá Nhũ Vàng – Đá của sự Nhiệt thành
Nhiều người tin rằng, Nhũ Vàng là “viên đá của tham vọng”. Loại đá này có khả năng thổi bùng ngọn lửa nhiệt thành trong mỗi người, giữ cho ngọn lửa ấy luôn rực cháy và truyền cảm hứng tới những người xung quanh. Đồng thời, Nhũ Vàng giúp cân bằng cảm xúc, loại bỏ những năng lượng và suy nghĩ tiêu cực, thôi thúc con người nỗ lực không ngừng để chạm tới thành công trong cuộc sống.

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Tên gọi khác: Goldstone

Ý nghĩa: Đá Nhũ Vàng – Đá của sự Nhiệt thành
Nhiều người tin rằng, Nhũ Vàng là “viên đá của tham vọng”. Loại đá này có khả năng thổi bùng ngọn lửa nhiệt thành trong mỗi người, giữ cho ngọn lửa ấy luôn rực cháy và truyền cảm hứng tới những người xung quanh. Đồng thời, Nhũ Vàng giúp cân bằng cảm xúc, loại bỏ những năng lượng và suy nghĩ tiêu cực, thôi thúc con người nỗ lực không ngừng để chạm tới thành công trong cuộc sống.

Màu sản phẩm Nhũ Vàng
Kích thước 9mm - 12mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00