Obsidian Đen 9mm - 12mm
Obsidian Đen 9mm - 12mm

Obsidian Đen 9mm - 12mm

25.000

Tên gọi khác: Black Obsidian

Phân bố: Chúng xuất hiện ở vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc Việt Nam; hay ở các nước Nam Mỹ, Mexico, Afghanistan, Nhật Bản,…

Ý nghĩa: Obsidian Đen  - Viên đá của sức mạnh ý chí

Obisidian Đen là viên đá hữu ích giúp bạn đưa ra một quyết định nhanh chóng cũng như một cái nhìn sâu, rộng về những sự việc trong tương lai để dễ dàng đạt được mục đích cuộc sống. Hơn nữa, nó còn là lá bùa hộ mệnh để giúp cho con người nhận thức được mặt còn yêú kém của mình. Từ đó phát huy sức mạnh, ý chí trong con người, tăng thêm niềm tin vào cuộc sống. Bảo vệ con người khỏi những tác nhân vật lý về thể chất và tâm linh. 

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Tên gọi khác: Black Obsidian

Phân bố: Chúng xuất hiện ở vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc Việt Nam; hay ở các nước Nam Mỹ, Mexico, Afghanistan, Nhật Bản,…

Ý nghĩa: Obsidian Đen  - Viên đá của sức mạnh ý chí

Obisidian Đen là viên đá hữu ích giúp bạn đưa ra một quyết định nhanh chóng cũng như một cái nhìn sâu, rộng về những sự việc trong tương lai để dễ dàng đạt được mục đích cuộc sống. Hơn nữa, nó còn là lá bùa hộ mệnh để giúp cho con người nhận thức được mặt còn yêú kém của mình. Từ đó phát huy sức mạnh, ý chí trong con người, tăng thêm niềm tin vào cuộc sống. Bảo vệ con người khỏi những tác nhân vật lý về thể chất và tâm linh. 

Màu sản phẩm obsidian đen
Kích thước 9mm - 12mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00