Obsidian đen ánh vàng 7mm - 9mm
Obsidian đen ánh vàng 7mm - 9mm

Obsidian đen ánh vàng 7mm - 9mm

48.000

Tên gọi khác: Golden Sheen Obsidian

Phân bố: Chúng xuất hiện ở vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc Việt Nam; hay ở các nước Nam Mỹ, Mexico, Afghanistan, Nhật Bản,…

Ý nghĩa: Obsidian Đen Ánh Vàng - Viên đá của sức mạnh ý chí

Obisidian Đen Ánh Vàng là viên đá hữu ích giúp bạn đưa ra một quyết định nhanh chóng cũng như một cái nhìn sâu, rộng về những sự việc trong tương lai để dễ dàng đạt được mục đích cuộc sống. Hơn nữa, nó còn là lá bùa hộ mệnh để giúp cho con người nhận thức được mặt còn yêú kém của mình. Từ đó phát huy sức mạnh, ý chí trong con người, tăng thêm niềm tin vào cuộc sống. Bảo vệ con người khỏi những tác nhân vật lý về thể chất và tâm linh. 

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Tên gọi khác: Golden Sheen Obsidian

Phân bố: Chúng xuất hiện ở vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc Việt Nam; hay ở các nước Nam Mỹ, Mexico, Afghanistan, Nhật Bản,…

Ý nghĩa: Obsidian Đen Ánh Vàng - Viên đá của sức mạnh ý chí

Obisidian Đen Ánh Vàng là viên đá hữu ích giúp bạn đưa ra một quyết định nhanh chóng cũng như một cái nhìn sâu, rộng về những sự việc trong tương lai để dễ dàng đạt được mục đích cuộc sống. Hơn nữa, nó còn là lá bùa hộ mệnh để giúp cho con người nhận thức được mặt còn yêú kém của mình. Từ đó phát huy sức mạnh, ý chí trong con người, tăng thêm niềm tin vào cuộc sống. Bảo vệ con người khỏi những tác nhân vật lý về thể chất và tâm linh. 

Màu sản phẩm Đen Ánh Vàng
Kích thước 7mm - 9mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00