Ocean Jasper 7mm - 9mm
Ocean Jasper 7mm - 9mm

Ocean Jasper 7mm - 9mm

55.000

Phân bố: Brazil, Hy Lạp,...

Ý nghĩa: Là viên đá hộ mệnh giúp xua đuổi tà khí, những nguồn năng lượng xấu, Ocean Jaspen tạo điều kiện cho người sở hữu nó có thêm nhiều vận may, cơ hội phát triển vượt bậc trong công việc. Ocean Jaspen còn giúp tăng khả năng sáng tạo, sự quyết đoán và bản lĩnh trong việc giải quyết các vấn đề.

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Phân bố: Brazil, Hy Lạp,...

Ý nghĩa: Là viên đá hộ mệnh giúp xua đuổi tà khí, những nguồn năng lượng xấu, Ocean Jaspen tạo điều kiện cho người sở hữu nó có thêm nhiều vận may, cơ hội phát triển vượt bậc trong công việc. Ocean Jaspen còn giúp tăng khả năng sáng tạo, sự quyết đoán và bản lĩnh trong việc giải quyết các vấn đề.

Màu sản phẩm Ocean Jasper
Kích thước 7mm - 9mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00