Thạch anh tím vàng 7mm - 9mm
Thạch anh tím vàng 7mm - 9mm

Thạch anh tím vàng 7mm - 9mm

95.000

Tên gọi khác: Ametrine

Phân bố: Nam Mỹ, từ Brazil, Uruguay và Bolivia

Ý nghĩa:  Ametrine - Viên đá của sự dung hòa

Thạch Anh Tím Vàng là một hỗn hợp của thạch anh tím và vàng, cả hai loại tinh thể thạch anh. Nó mang năng lượng của cả hai loại đá này và là sự pha trộn hài hòa giữa năng lượng của chúng. Hơn nữa, nó tăng sự minh mẫn tinh thần, đồng thời kết hợp các nguồn năng lượng tích cực của cả 2 loại tinh thể tím và vàng. Ametrine giúp cân bằng và làm dịu cảm xúc, đem lại cảm xúc vui vẻ và năng lượng dồi dào. 

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Tên gọi khác: Ametrine

Phân bố: Nam Mỹ, từ Brazil, Uruguay và Bolivia

Ý nghĩa:  Ametrine - Viên đá của sự dung hòa

Thạch Anh Tím Vàng là một hỗn hợp của thạch anh tím và vàng, cả hai loại tinh thể thạch anh. Nó mang năng lượng của cả hai loại đá này và là sự pha trộn hài hòa giữa năng lượng của chúng. Hơn nữa, nó tăng sự minh mẫn tinh thần, đồng thời kết hợp các nguồn năng lượng tích cực của cả 2 loại tinh thể tím và vàng. Ametrine giúp cân bằng và làm dịu cảm xúc, đem lại cảm xúc vui vẻ và năng lượng dồi dào. 

Màu sản phẩm Tim Vang
Kích thước 7mm - 9mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00