Thạch anh tóc đen 7mm - 9mm
Thạch anh tóc đen 7mm - 9mm

Thạch anh tóc đen 7mm - 9mm

55.000

Phân bố: Brazil, Châu Phi,...

Ý nghĩa: Là một loại đá phong thủy có chứa trường năng lượng cao, Thạch Anh Tóc Đen có tác dụng rất tốt trong phong thủy giúp bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Nó còn là viên đá hộ mệnh mạnh mẽ, giúp con người tránh xa khỏi những điều tiêu cực cả về cảm xúc lẫn công việc. Thạch Anh Tóc Đen còn được coi là viên đá có tác dụng tốt trong những vấn đề tình duyên đôi lứa. Giúp gắn kết tình cảm, hàn gắn các viết thương lòng.

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Phân bố: Brazil, Châu Phi,...

Ý nghĩa: Là một loại đá phong thủy có chứa trường năng lượng cao, Thạch Anh Tóc Đen có tác dụng rất tốt trong phong thủy giúp bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Nó còn là viên đá hộ mệnh mạnh mẽ, giúp con người tránh xa khỏi những điều tiêu cực cả về cảm xúc lẫn công việc. Thạch Anh Tóc Đen còn được coi là viên đá có tác dụng tốt trong những vấn đề tình duyên đôi lứa. Giúp gắn kết tình cảm, hàn gắn các viết thương lòng.

Màu sản phẩm Thạch Anh Tóc Đen
Kích thước 7mm - 9mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00