Vân gỗ 10mm - 15mm
Vân gỗ 10mm - 15mm

Vân gỗ 10mm - 15mm

21.000

Tên gọi khác: Picture Jasper Stone

Phân bố: Indonesia, Australia, Hoa Kỳ, Myanmar…

Ý nghĩa: Vân gỗ - Biểu tượng của sự Kiên định
Theo quan niệm phong thủy, đá Vân Gỗ mang khả năng khơi dậy tiềm năng sống, bình ổn trường khí. Đá Vân Gỗ giúp con người giữ vững tinh thần, bình tĩnh hơn trước những tình huống căng thẳng, khó khăn. Loại đá này cũng thôi thúc ý chí của con người, tăng thêm sự vững tin và
kiên định.
 

Số lượng: (gram)
Kích thước :
Màu :

Tên gọi khác: Picture Jasper Stone

Phân bố: Indonesia, Australia, Hoa Kỳ, Myanmar…

Ý nghĩa: Vân gỗ - Biểu tượng của sự Kiên định
Theo quan niệm phong thủy, đá Vân Gỗ mang khả năng khơi dậy tiềm năng sống, bình ổn trường khí. Đá Vân Gỗ giúp con người giữ vững tinh thần, bình tĩnh hơn trước những tình huống căng thẳng, khó khăn. Loại đá này cũng thôi thúc ý chí của con người, tăng thêm sự vững tin và
kiên định.
 

Màu sản phẩm Vân Gỗ
Kích thước 10mm - 15mm
  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00